Āraimate Bexsero

He tīno mōrearea te moroiti Meningococcal, ā, ka pā hoki ki te katoa.

He wāhanga ināianei te āraimate Bexsero o te hōtaka pūtea āraimate tamaiti, ā, mēnā tō tamaiti kei raro iho i te 5 o ngā tau ka taea pea e ia mō te kore utu.

Pā kaha ai te māuiuitanga ki te tamaiti i raro iho i te 2tau whai muri i te whiwhinga o te āraimate Bexsero. I te mea o tēnei, e tautohia nei kia whāngaingia te rongoā paracetamol i mua tonu i te pūwero āraimate.

Tēnā whakapā mai i te rā nei ki te kōrero ki te tāpui rānei i te uiuitanga mō tāu tamaiti.

Published on: 8 June 2023