Ngā hua tōrunga

Mēnā koe kua whiwhi i tētahi whakamātautau antigen hohoro (RAT), tēnā rīpoatahia te hua tōrunga ki te ipurangi, mā te waea rānei i te hunga tautoko. e tika ana kia rēhita i tō hua tōrunga e mōhio ai mātou kia whakapā atu mēnā koe ka whai wāhi ki ngā antiviral kōwheori.

Kātahi te Minita mō te Hauora ka tono i tētahi karere kuputuhi ki a koe mai i te ōkawa 2328, i te nama 2648 rānei kia whakakoia i tō hua tōrunga.

Kei konei ngā rārangi kōrero mō te noho-mohoao, ngā tautokotanga, me te 6-nama kupu huna ki te puka kirimana ipurangi.

Ki te hiahia kupu tautoko mō tōu hauora tēnā waea atu ki te waea kōwheori 0800 358 5453 i ngā hāora katoa. Ki te waea koe i te nama a Ranolf Medical 07 347 7537, ka aunoa te kawe i tō waeatanga ki Lakes Primecare i ngā wā e tūwhera ai rātou.

Published on: 20 December 2022